خداوند بخشنده ومهربان است به من چه؟<br />
بخشندگی ومهربانی واژگانی هستند که بارها وبارها در زمانهای مختلف آنها را تکرار میکنیم. آیا تا کنون فکر کرده ایم چه <br />
مفهومی قرار است از این واژگان برای اهل زمین منتقل شود..<br />
اصلا  مگر این کلمات آسمانی نیستند پس چرا برای ما که زمینی هستیم ویا در این برهه از زمان زمینی شدیم  آمده اند.<br />
کلمات الهی دارای  بار معنایی بسیاری هستند. به نظر می رسد اگر به مفهوم این جمله دقت کنیم  باید به این نکته برسیم<br />
 که اگر من این بخشندگی ومهربانی خدا را در روز چند بار تکرار می کنم بخاطر این است که <br />
من هم در زندگی به اندازه خودم در حد توان خودم نسبت به دیگران بخشنده ومهربان باشم.<br />
اثر این توجه  در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی وآسیبهای اجتماعی خود را نشان می دهد.<br />
ازجمله<br />
1-	انسان مهربان به مال وجان ناموس دیگران اهمیت می دهد واجازه شکستن حریمها را به خود نمی دهد<br />
2-	انسان مهربان نسبت به دیگران بد اخلاقی ندارد چون با مهربانی سازگاری ندارد.<br />
3-	انسان مهربان خوشرویی در چهره اش نمایان است<br />
باید با تمسک به واژه (( بسم الله الرحمن الرحیم به اندازه خودمان در حد توانمان نسبت به دیگران بخشنده ومهربان باشیم ))<br />
پیامبر فرمود: در ترازوی عمل آدمی در روز قیامت  چیزی برتر از مهربانی وحسن خلق نهاده نمی شود <br />
آثار مهربانی وخوشرویی<br />
امام صادق (ع) : نیکی ومهربانی<br />
1-	سرزمین را آباد می کند.<br />
2-	برعمر آدمی می افزاید.<br />
3-	بر روزی می افزاید.<br />
4-	عامل جلب دوستی است.<br />
خداوند بخشنده ومهربان است به من چه؟
بخشندگی ومهربانی واژگانی هستند که بارها وبارها در زمانهای مختلف آنها را تکرار میکنیم. آیا تا کنون فکر کرده ایم چه
مفهومی قرار است از این واژگان برای اهل زمین منتقل شود..
اصلا مگر این کلمات آسمانی نیستند پس چرا برای ما که زمینی هستیم ویا در این برهه از زمان زمینی شدیم آمده اند.
کلمات الهی دارای بار معنایی بسیاری هستند. به نظر می رسد اگر به مفهوم این جمله دقت کنیم باید به این نکته برسیم
که اگر من این بخشندگی ومهربانی خدا را در روز چند بار تکرار می کنم بخاطر این است که
من هم در زندگی به اندازه خودم در حد توان خودم نسبت به دیگران بخشنده ومهربان باشم.
اثر این توجه در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی وآسیبهای اجتماعی خود را نشان می دهد.
ازجمله
1- انسان مهربان به مال وجان ناموس دیگران اهمیت می دهد واجازه شکستن حریمها را به خود نمی دهد
2- انسان مهربان نسبت به دیگران بد اخلاقی ندارد چون با مهربانی سازگاری ندارد.
3- انسان مهربان خوشرویی در چهره اش نمایان است
باید با تمسک به واژه (( بسم الله الرحمن الرحیم به اندازه خودمان در حد توانمان نسبت به دیگران بخشنده ومهربان باشیم ))
پیامبر فرمود: در ترازوی عمل آدمی در روز قیامت چیزی برتر از مهربانی وحسن خلق نهاده نمی شود
آثار مهربانی وخوشرویی
امام صادق (ع) : نیکی ومهربانی
1- سرزمین را آباد می کند.
2- برعمر آدمی می افزاید.
3- بر روزی می افزاید.
4- عامل جلب دوستی است.

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 26 دی 1395 ساعت 11:15

هادی عجمیهادی عجمی :
#110
12:30:19 - 1395/10/26
سلام بر برادر سودمند. حضورتان را در جمع قنوتیان تبریک می گوییم!
مهدی سودمندمهدی سودمند :
#111
12:04:26 - 1395/11/2
ممنون
x
ورود به سیستم
ورودثبت نام