بسم الله الرحمن الرحیم

برای اینکه نماز را با احساس قلبی بخوانیم :
1- نماز شب بخوانیم
2- بابت نماز های گذشته به درگاه خداوند استغفار کنیم تا خدا نمازهایمان را درست کند.
( برگرفته از کتاب چگونه یک نماز خوب بخوانیم علی رضا پناهیان)

نوشته . لینک . به قلم محمد زنگی آبادی در 11 فروردین 1398 ساعت 20:32

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام