22 اسفند 63سالروز عروج عارف واصل واهل معنای بصیر هنرمند خطاط وتخریبچی  شهید معروف به علی بی خیال  <br />
 شهدا را یاد کنیم با یک صلوات  22 اسفند 63سالروز عروج عارف واصل واهل معنای بصیر هنرمند خطاط وتخریبچی شهید معروف به علی بی خیال
شهدا را یاد کنیم با یک صلوات

عبدالله  دهقاننوشته . لینک . به قلم عبدالله دهقان در 25 اسفند 1397 ساعت 03:26

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام