یکی از بهترین موقعیت ها و فضاها برای ارایه محتوای دینی ، در اردوها و اردوگاه ها میباشد!<br />
برای این منظور روحانی اردوگاه باید از همان ابتدای اردو و به محض ورود دانش آموزان ارتباط خوب و صمیمی با دانش آموزان برقرار کند. مثلا با دانش آموزان خوش و بشی صمیمی داشته و آنان را از زیر قرآن رد کند و اسپند دود کنند و ...<br />
در مواقع نماز میتوان قبل از اذان به چادر ها و خوابگاه های بچه ها مراجعه کرد و آنان را با گفتار صمیمانه ای دعوت به نماز خانه کرد و قبل از نماز هم میتوان از سرود اذان که با ریتم و آهنگ بسیار زیبایی هست استفاده کرد!!<br />
احکام در اردوها، اصلا نباید مستقیم باشد و با همکاری چند نفر از مربیان و یا دانش آموزان هنرمند، بصورت نمایشی بیان میشود. احکام وضو، غسل، استفاده از فضای مجازی و نماز شکسته و ... مسایلی هستند که به راحتی و زیبا میتوان احکام آن را به صورت نمایش در هر وعده نماز اجرا و بیان کرد.<br />
اجرای وضو بصورت زنده با یک لیوان آب و بصورت کارگاهی که همان جا به بچه ها لیوان یکبار مصرف داد و از آنان بخواهیم با یک لیوان آب وضو بگیرند. این برنامه بصورت مسابقه ای جذابیّت بسیار بالایی دارد .<br />
معمولا دانش آموزان سعی میکنند با مقدار آب کمتری وضو بگیرند.<br />
انشالله  در پست های بعدی مطالب دیگری در این زمینه قرار میدهم.<br />
یاعلی عیکی از بهترین موقعیت ها و فضاها برای ارایه محتوای دینی ، در اردوها و اردوگاه ها میباشد!
برای این منظور روحانی اردوگاه باید از همان ابتدای اردو و به محض ورود دانش آموزان ارتباط خوب و صمیمی با دانش آموزان برقرار کند. مثلا با دانش آموزان خوش و بشی صمیمی داشته و آنان را از زیر قرآن رد کند و اسپند دود کنند و ...
در مواقع نماز میتوان قبل از اذان به چادر ها و خوابگاه های بچه ها مراجعه کرد و آنان را با گفتار صمیمانه ای دعوت به نماز خانه کرد و قبل از نماز هم میتوان از سرود اذان که با ریتم و آهنگ بسیار زیبایی هست استفاده کرد!!
احکام در اردوها، اصلا نباید مستقیم باشد و با همکاری چند نفر از مربیان و یا دانش آموزان هنرمند، بصورت نمایشی بیان میشود. احکام وضو، غسل، استفاده از فضای مجازی و نماز شکسته و ... مسایلی هستند که به راحتی و زیبا میتوان احکام آن را به صورت نمایش در هر وعده نماز اجرا و بیان کرد.
اجرای وضو بصورت زنده با یک لیوان آب و بصورت کارگاهی که همان جا به بچه ها لیوان یکبار مصرف داد و از آنان بخواهیم با یک لیوان آب وضو بگیرند. این برنامه بصورت مسابقه ای جذابیّت بسیار بالایی دارد .
معمولا دانش آموزان سعی میکنند با مقدار آب کمتری وضو بگیرند.
انشالله در پست های بعدی مطالب دیگری در این زمینه قرار میدهم.
یاعلی ع

حجت بهرمننوشته . لینک . به قلم حجت بهرمن در 1 اسفند 1397 ساعت 19:02

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام