حضرت استاد آیت الله جوادی آملی:

خدا مرحوم شيخ بهايي را غريق رحمت کند! يک بيان لطيفي دارد مي‌فرمايد نيت آن نيست که شما که ايستادي بگويي من چهار رکعت نماز ظهر مي‌خوانم! نيت اين است که وقتي ايستادي کنار سجاده، اين يک سکوي پرواز است، نيت انبعاث روح است، پرواز کردن است، وقتي از زمين بلند شديد، اين مي‌شود نيت؛ اما همين که اين مفهوم را از ذهن گذرانديد، اين به درد فقه اصغر مي‌خورد؛ اما به درد فقه اکبر که بتواند جلوي همه اينها بايستد، اين انبعاث روح است. نيت يعني پرواز، اين نيت به حمل اوّلي است و غفلت به حمل شايع است.
درس تفسیر سوره معارج جلسه هفتم

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 6 بهمن 1397 ساعت 22:39

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام