برگزاری جلسه ای با موضوع تاثیر نماز در کاهش اسیبهای اجتماعی ونقش نماز در ایجاد نگرشی الهی در زندگی در شهرستان فیروزهبرگزاری جلسه ای با موضوع تاثیر نماز در کاهش اسیبهای اجتماعی ونقش نماز در ایجاد نگرشی الهی در زندگی در شهرستان فیروزه

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 16 مهر 1397 ساعت 11:32

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام