رابطه کنترل چشم و نمازاولین عامل بهم ریختگی حضور قلب چشم ماست.

چشمی که همه چیز را می بیند، هر شخص، زن و مرد، هر عکس، هر فیلم، نمی تواند نماز خوبی بخواند.

اگر بتوانید چشم خودتان را کنترل کنید، انشاءالله نمازتان بهتر می شود.

اگر بتوانید چیزهایی که خدای متعال راضی نیست نگاه نکنید، البته بطور جدّی می توانید نماز بهتری داشته باشید.
نماز عصاره و خلاصه شدۀ رفتار و اعمال روز ماست.

اگر تمام رفتار و اعمال آدمی با حساب و کتاب باشد، نمازش درست خواهد شد.

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 23 اردیبهشت 1397 ساعت 15:15

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام