تاسف آور استـــــ ...


کار انسانهایی که برای سبکـ کردن وزن بدنش دوساعت برروی تردمیل مے‌دود

اما...

براے سبک کردن بار گناهانش دو دقیقه در برابر پروردگارش نمےایستد..

سیدمحمد عبداللهینوشته . لینک . به قلم سیدمحمد عبداللهی در 22 اردیبهشت 1397 ساعت 12:57

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام