عبادت حکمت خلقت انسان نه هدف خلقت؟<br />
از دیدگاه قرآن کریم ، هدف از آفرینش آنسان عبادت خداست: ماخلقت الجن والانس الا لیعبدون<br />
اما باید توجه داشت که عبادت ، هدف نهایی خلقت انسان نیست .بلکه هدف متوسط است.<br />
هدف نهایی سعادت دنیا وآخرت انسان ودستیابی او به خلافت الهی است. که انسان برای رسیدن به این مقصد والا ،راهی جز عبادت و بندگی ندارد.<br />
از این رو قران کریم عبادت را ، راه مستقیم به سوی خدا  می داند ومی فرماید: **وان اعبدونی هذا صراط مستقیم    این ایه به روشنی بیان میکند که عبادت هدف نهایی نیست بلکه راه مستقیم ودرست در زندگی است.<br />
نکته قابل تامل : این که قرآن نمی گوید :عبادت راه راست زندگی را به انسان نشان می دهد بلکه می فرماید: عبادت ،خود،راه راست است! این سخن معنایش این است که عبادت وبندگی واطاعت خداوند متعال وپیاده کردن برنامه های او در زندگی  دقیقا راه درست تامین همه نیازهای مادی ومعنوی انسان است.عبادت حکمت خلقت انسان نه هدف خلقت؟
از دیدگاه قرآن کریم ، هدف از آفرینش آنسان عبادت خداست: ماخلقت الجن والانس الا لیعبدون
اما باید توجه داشت که عبادت ، هدف نهایی خلقت انسان نیست .بلکه هدف متوسط است.
هدف نهایی سعادت دنیا وآخرت انسان ودستیابی او به خلافت الهی است. که انسان برای رسیدن به این مقصد والا ،راهی جز عبادت و بندگی ندارد.
از این رو قران کریم عبادت را ، راه مستقیم به سوی خدا می داند ومی فرماید: **وان اعبدونی هذا صراط مستقیم این ایه به روشنی بیان میکند که عبادت هدف نهایی نیست بلکه راه مستقیم ودرست در زندگی است.
نکته قابل تامل : این که قرآن نمی گوید :عبادت راه راست زندگی را به انسان نشان می دهد بلکه می فرماید: عبادت ،خود،راه راست است! این سخن معنایش این است که عبادت وبندگی واطاعت خداوند متعال وپیاده کردن برنامه های او در زندگی دقیقا راه درست تامین همه نیازهای مادی ومعنوی انسان است.

مهدی سودمندنوشته . لینک . به قلم مهدی سودمند در 22 فروردین 1397 ساعت 18:00

x
ورود به سیستم
ورودثبت نام